Home Volume 4 Education is the key to success: Keynote address at the National University...

Education is the key to success: Keynote address at the National University of Samoa foundation programme graduation 2010

285

So’oalo Kuresa So’oalo

I lau Susuga Ile taita’i o le sauniga, lau Susuga Siaosi Salesulu.

Afio lau Afioga i le Ao o le lunivesite, lau Afioga i /e Ao Mamalu o le MaIO Tutoatasi o Samoa, Tui Atua Tupua Tamasese Efi ma lau Masiofo.

Afio /au Afioga i le fa’aao o le lunivesite, lau Afioga i le Minisita o A’oga, Taaloga ma Aganu’u, Lau Afioga Magele Mauiliua Magele.

E’e ma pepe’a’ao lau Afioga i le Peresetene po’o lau Afioga i le Tapa’au o le lunivesite: Polofesa Fui Le’apai Tu’ua llaoa Asofou So’o.

Tainane /e afio o le Sa’o ma lau Tofa le Tuua. A/alata’i Tulamalae, ma Matua o Saofa’iga, ma le nofo a fuaiala o le Laumua o /e Papaigalagala, le mama/u lava /ea i le Pulega. <…>

Download this article (.pdf)