Home Volume 7 no.1 O le Fale o le Fe’e

O le Fale o le Fe’e

213

Monalisa Saveaalii Malietoa, Iunivesite Aoao o Samoa

Abstract (‘Oto’otoga)

O le Fale o le Fe’e, o le fale pou‐ma’a, fola‐ma’a ma āto‐ma’a. Na foa/fau ina ia faafōliga i se Foga’a poo se papa telē i totonu o le moāna sausau, e pu pu totonu ma e nonofo ai fe’e tetele e ta’ua o tao‐lā. O le Fale o le Fe’e na nofoia e Auga‐Atua Fe’e e āfua mai i ulua’i Fōlauga po’o le Foafoāga i se vaitau faata’ita’i, po’o le 3000 BC. O le vaitau na pūlea ai e le Atua o Tagaloālagi Fa’atupunu’u ma le Āīga Sā‐Tagaloālagi le Vasa Tele. O le vaitau lava lea na iai Aiga Tufuga a le Aiga Sā‐Tagaloālagi, e pei o Tufuga Tā‐va’a/Fau‐va’a, Tufuga Faufale ma Tufuga Ta‐Tatau/Ta‐Malu. O Aiga Tufuga ia na iai o latou Tui sa ta’ita’ia ā latou ‘autau malolosi. O Tui ia e maua mai ai suafa Tui‐Le‐Tufuga o Apia ma o latou na faua le Fale o le Fe’e. O ‘auga o lenei pepa; (i) ina ia saili pe iai ni sootaga o su’esu’ega a le Ausu’esu’e o Tala’eli ma le Talatuu o le Fale o le Fe’e, (ii) ina ia faamatalaina sootaga o le Fe’e i ‘Upolu, Salati’a, poo Alaoa, faatasi ai ma ni sootaga i le Foga’a i Fale’ula ma le Āla i Salefe’ē sa i le Papa‐Galagala, (iii) ina ia faamatalaina sootaga o le Fe’e o loo ola pea e ala i Faalupega o ōnapo nei, (iv) ina ia faamatalaina uiga loloto ma uiga nātia o vaogagana o loo āofia i lenei tūsiga, ma le (v) ina ia sa’ili se vaitau talafeagai na soifua ai le Fe’e mulimuli na ia nofoia le Fale o le Fe’e ma isi Atua o loo āofia i lenei tūsiga. O faafītāūli tele i totonu o Talatuu ma Fāgogo a Samoa—o le lē iloa o vaitau na tutupu ai le tele o mea ma ola ai tagata ma Atua. O lea faafitaūli tele, ua mafai ona fo’ia ina ua mulimulita’ia e lenei su’esu’ega le fautuāga a Gunson (Gunson 1987: 150).

Keywords (Upu Tatala): Fale o le Fe’e, Vaitau, Faalupega, Vaogagana.

Download this article (.pdf)